mkv_001286382


拉致された響香を救出するため
「ダークマザー」の本拠地に乗り込む
エンジェルブレイド
エンジェルエンダ―だったが…
 

mkv_001307870 パノラマ写真1
mkv_001408772
mkv_001409862
mkv_001409887


エンジェルブレイド
「ダークマザー」の首領
フェントムレディ
エンジェルソードを破壊されてしまう。
 

mkv_000227024
ぱに1

 菱崎シャイア 変身シーン

mkv_000998013
mkv_000998321
mkv_001000654
mkv_001000856
mkv_001000991
mkv_001001332
mkv_001004537

 OPより

mkv_000156512
mkv_000157174
mkv_000157523
mkv_000157861
mkv_000158855
mkv_000159176
mkv_000159858
mkv_000160059
mkv_000160222