mkv_000220262


鶴姫の父白面郎大魔王に操られ
街を破壊し暴れまわり
 

mkv_000236194


鶴姫白面郎の元に駆けつけるが


mkv_000241950
mkv_000242409
mkv_000255422
mkv_000314981


街を破壊している白面郎の娘だと
妖怪に言いふらされ
街の人々鶴姫に襲いかかって来て


mkv_000328829
mkv_000362696


サスケ達鶴姫を逃がすが


mkv_000370328


鶴姫
妖怪ヤマンバに見つかり
白面郎を止めるには殺すしかないと
告げられてしまう。
mkv_000603728


白面郎を殺させる事により
父親殺しの業を背負わせ


mkv_000675758


鶴姫カクレンジャーから
脱退させる事こそが
大魔王の狙いだったが


mkv_000677886
mkv_000683892


鶴姫
ニンジャホワイトにスーパー変化するも
白面郎に叩きのめされてしまう。


mkv_000685435
mkv_000685935
mkv_000687103
mkv_000687437
mkv_000707498
mkv_000651109
mkv_000662120


 
mkv_000891766


ヤマンバに剣を渡され
白面郎が眠る地獄ヶ原の洞窟を
訪れた鶴姫は…。


mkv_000898356
mkv_000902860
mkv_001065648
mkv_001102810
mkv_001104854